ცალკეული ვენახის ყრძენი იწურება ისე რომ, არ ხდება შერევა სხვა ვენახის ყურძნის ჭურჭელში, რომ შენარჩუნდეს არსებული ტერუარის გემო ღვინოში. ქვევრებში ყურძენს ვწურავთ 100% ჭაჭა კლერტზე, ველურ საფუარზე, მივყვებით 8000 წლოვან უწყვეტ ტრადიციას.  თვითონ ქვევრები არის 200 წლის,  სადაც  ხდება ფერმეტაცია და შემდეგ დაძველება. რქაწითელის შემთხვევაში 6 თვის განმალობაში არის ჭაჭა-კლერტზე გაჩერებული ღვინო, ხოლო საფერავის შემთხვევაში 3 კვირის განმავლობაშია ჭაჭა-კლერტზე და შემდეგ სუფთა ღვინო გადაგვაქვს ისევ ქვევრში და ისე ვინახავთ ქვევრში. რქაწითელის ღვინის ქვევრს აპრილი-მაისი თვეში ვხსნით ხოლმე ქვევრს და ამოგვაქვს სუთა ღვინო.

ჩვენ ასევე ვიყენებთ უჟაგავ ჭურჭელს. ვწურავთ ყურძენს უჟანგავ ჭურჭელშიც, კლერტის გარეშე, კუტურულ საფუვრით. შემდეგ კი გადაგვაქვს ისევ უჟანგავ ჭურჭელში ან კასრში და ვაძველებთ. ქვევრის ღვინო კასრში არ გადაგვაქვს რომ არ გადაიფაროს და დაუჯაგის მუხის ტონებით ქვევრის ღვინის გემოვნური თვესებები.

უჟანგავ ჭურჩელში ვინახავთ ღვინოს ჩამოსმამდე. ქვევრებში ღვინოს ვაძველებთ 6 დან 2 წლის განმავლობაში და შემდეგ გადაგვაქვს უჟანგავ ჭურჭელში და შემდეგ ბოთლებში ვასხავთ.  ჩამოსხმა და ეტიკეტირება კეთდება ხელით.

 

ალკოჰოლური დუღილის დასრულების შემდეგ, წითელი ღვინის შემთხვევაშ


Back To Top